Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
163/18 Furnizim me internet për rrjetin sizmologjik të Kosovës dhe ledhjet kabllovike për MZHE-në Ministria e Zhvillimit Ekonomik Telekomi i Kosovës 20/04/2018 Përfunduar
Numri Prokurimit 213-18-1959-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me internet për rrjetin sizmologjik të Kosovës dhe ledhjet kabllovike për MZHE-në
Autoriteti kontraktues Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 15000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 20/04/2018
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 150
Çmimi i ofertës së OE ankues 15000
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/04/2018
Ankesa 163,18 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me internet për rrjetin sizmologjik të Kosovës dhe ledhjet kabllovike për MZHE-në
Tagat sizmologjik, rrjetin, Furnizim, Internetit
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues Agim Sheqiri
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 04/05/2018
Raporti i ekspertit 163-18 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 163/18
Vendimet e PSH-së 163-18 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 22/05/2018
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
163-18 vend.pdf Raport i PSH 22/05/2018
163-18 eks.pdf Raport i ekspertit 04/05/2018
163,18 ankese.pdf Ankesë 20/04/2018

Janë Shfaqur 1 deri 1 nga 1 Ankesa