Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me maska, dorëza, dezinfektues, rroba për dezinfektim etj Komuna Hani i Elezit N.T.P Vlora 03/09/2020 02/03/2021