Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Asfaltimi i rrugës në Izbicë, Rezallë Komuna Skenderaj R & Rukolli shpk 09/12/2020 08/06/2021