Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Renovimi dhe vendosja e dyerve lëvizëse elektrike në Qkmf KK Skenderaj Komuna Skenderaj Tosi V shpk - -
2 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit Komuna Vushtrri N.N.P Elektro - -
3 Furnizim me një kamion për transportin e mbeturinave KMDK SH.A Grami shpk - -
4 Furnizim me aksesorë dhe pajisje për punë në lartësi Korporata Energjetike e Kosovës Grami shpk - -
5 Shërbimet e vendosjes me merimangë dhe bllokimit të automjeteve në territorin e Komunës së Suharekës Komuna Suharekë Xoni shpk - -
6 Furnizim me material higjienik për nevojat e Fondit të Kursimeve Pensionale te Kosovës Agjencia Qendrore e Prokurimit PM Group - -