Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me Pemë dhe Perime Agjencia Qendrore e Prokurimit Fadi Com shpk 03/12/2019 25/05/2020
2 Furnizime me Pemë dhe Perime Agjencia Qendrore e Prokurimit Alfa Group shpk 03/12/2019 25/05/2020