Ekspertët

Kërko sipas emrit

Emri Mbiemri Vendi i punes Vitet e punes Tipi ekspertit
Kreshnik Berisha / / Ekspertët teknikë
Fatbardha Rexhaj Ekspertët teknikë
Njomza Hoti Krasniqi Ekspertët teknikë
Art Hoxha Ekspertët teknikë
Hamdi Bërbatovci Ekspertët profesional
Djellza Popaj Ekspertët teknikë
Hasan Limani Ekspertët teknikë
Elvir Azizi Ekspertët teknikë
Sadri Abazi Ekspertët profesional
Visar Kastrati Ekspertët profesional