Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
199/20 Furnizim me klima për repartin e hemodializës në SP Mitrovicë SHSKUK AS Tech shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-568-1-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me klima për repartin e hemodializës në SP Mitrovicë
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 5950,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 3850
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 199-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me klima për repartin e hemodializës në SP Mitrovicë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
199-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
198/20 Furnizim me pompa qarkulluese Termokos Business pro shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 19-8952-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pompa qarkulluese
Autoriteti kontraktues Termokos
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 35500,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 32323,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 320
Çmimi i ofertës së OE ankues 32047
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 198-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pompa qarkulluese
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
198-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
197/20 Furnizim me pjesë ndërrimi të konstrukcionit për mekanizim të rëndë Korporata Energjetike e Kosovës Beni Construction shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit KEK-19-5496-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pjesë ndërrimi të konstrukcionit për mekanizim të rëndë
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1350000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1099995
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 197-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pjesë ndërrimi të konstrukcionit për mekanizim të rëndë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
197-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
196/20 Matja dhe revidimi I tubacioneve të ngrohjes, projekti I kogjenerimit dhe zgjerimi I rrjetit të ngrohjes qendrore Termokos Studio Hapesira shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 646-19-012-2-2-21
Titulli i aktivitetit të prokurimit Matja dhe revidimi I tubacioneve të ngrohjes, projekti I kogjenerimit dhe zgjerimi I rrjetit të ngrohjes qendrore
Autoriteti kontraktues Termokos
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 14000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 126
Çmimi i ofertës së OE ankues 12650
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 196-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Matja dhe revidimi I tubacioneve të ngrohjes, projekti I kogjenerimit dhe zgjerimi I rrjetit të ngrohjes qendrore
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
196-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
195/20 Furnizim me pajisje të ndryshme Universiteti i Prishtinës Aritech shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 242-19-6959-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të ndryshme
Autoriteti kontraktues Universiteti i Prishtinës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 220000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 186338,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 1776
Çmimi i ofertës së OE ankues 177870
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 195-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të ndryshme
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
195-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
194/20 Furnizim me pajisje të IT-së për projektin One Stop Shop në KK Prizren Komuna Prizren Aritech shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 622-19-9390-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të IT-së për projektin One Stop Shop në KK Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 70000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 69080,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 689
Çmimi i ofertës së OE ankues 68875
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 194-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të IT-së për projektin One Stop Shop në KK Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
194-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
193/20 Furnizim me citostatik nga LE për nevojat e SHSKUK-së Lot 6,8,11,15,26 SHSKUK Medical Group shpk 20/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-162-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me citostatik nga LE për nevojat e SHSKUK-së Lot 6,8,11,15,26
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 20/03/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/03/2020
Ankesa 193-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me citostatik nga LE për nevojat e SHSKUK-së Lot 6,8,11,15,26
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
193-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
192/20 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale Lot 2 Komuna Prishtinë Afrim Beka B.I 20/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 616-19-7786-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale Lot 2
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 300000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 82754,00
Data e pranimit të ankesës 20/03/2020
Depozita për ankesë 554
Çmimi i ofertës së OE ankues 55404
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/03/2020
Ankesa 192-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale Lot 2
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
192-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
191/20 Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar Komuna Ferizaj Limit Project shpk 20/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 655-19-9164-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Autoriteti kontraktues Komuna Ferizaj
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4075000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3299321,00
Data e pranimit të ankesës 20/03/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3744381
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/03/2020
Ankesa 191-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
191-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
190/20 Furnizim me pajisje MCDM (Money card Document Machine) Komuna Kamenicë PBC SH.P.K 20/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit KM653-19-054-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje MCDM (Money card Document Machine)
Autoriteti kontraktues Komuna Kamenicë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 45000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 20/03/2020
Depozita për ankesë 299
Çmimi i ofertës së OE ankues 29969
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/03/2020
Ankesa 190-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje MCDM (Money card Document Machine)
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
190-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020

Janë Shfaqur 11 deri 20 nga 423 Ankesa