Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Arkiva
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnzim me numra identifikues për bletë - Ri-tender Agjencioni Veterinarisë dhe Ushqimit N.T.P. Bletaria Egzoni - -
2 Ndërtimi I urës në rrugën nacionale N9, segmenti Peje-Kuqishte, lokacioni Drelaj Ministria e Infrastrukturës Sallahu SH.P.K. - -
3 Kërkesë e cila nuk i është referuar ndonjë aktivitet të prokurimit të zhvilluar nga AK MI Ministria e Infrastrukturës RSM Company SH.P.K - -
4 Furnizim me kompjuterë dhe printerë Termokos First Solution SH.A. - -
5 Ndërtimi i Semaforëve të Rinj Komuna Rahovec Eing Com shpk - -
6 Furnizim me pajisje Specifike Majekësore për QMF-në në Mamushë Komuna Mamushë NTSH Koslabor - -
7 Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i institucioneve arsimore Komuna Prishtinë Vlera SH.P.K. - -
8 Furnizim me matrial zyrëtar Agjencia Qendrore per Prokurim Publik Letra Com Shpk - -
9 Furnizime me aparatura mjekësore dhe jomjekësore Komuna Gjakovë D&T Group SH.P.K. - -
10 Sigurimi fizik i tri objekteve - Gjimnazit "Skënderbeu", SHMP të teknikës "Fehmi Lladroci" dhe Objekti i Komunës Komuna Skenderaj Commando shpk - -