Ankesat

Lista e rasteve të ankesës

Lista e zezë

Lista e bizneseve të ndaluara që nuk janë të pranueshme nga OSHP-ja

Rreth OSHP

Njoftime

 

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese

 

      Të gjitha Autoritetet Kontraktuese që njoftohen përmes E-prokurimit se është dorëzuar një ankesë pranë OSHP-së,  i njoftojmë se, dorëzimi  i një ankese konform nenit  112 paragrafi 1 të LPP-së,  i obligon Autoritet Kontraktuese që automatikisht ta pezullojnë  zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të cilin ka të bëjë ankesa në fjalë dhe nëse lënda nuk është në e-Prokurim, atëherë të na e sillni fizikisht në OSHP.

 

▪ Organi Shqyrtues i Prokurimit nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me Komisionin Rregullativ për Prokurim Publik

Komunikata

Foto nga takimi KRPP-OSHP

 

▪ OSHP reagon ndaj sulmeve të ulëta të Kryetarit të OEK dhe rolit të tij si Avokat për biznese të caktuara

Komunikata

 

▪Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Sot, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka lansuar webfaqen dhe databazën e re të të vendimeve. Qëllimi i krijimit të kësaj databaze të re për OSHP-në është rritja e efikasitetit në kërkim të të dhënave rreth vendimeve të OSHP-së për të gjitha palët, duke rritur kështu transparencën dhe efikasitetin e punës së institucionit.  

▪ Njoftim:  Oshp njofton të gjitha palët e interesuara se dokumentet e publikuara në web faqen e vjetër mund ti gjeni në linkun  http://arkivaoshp.rks-gov.net ose duke klikuar në faqen e re në Arkiva.

▪ Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP-ë), konform nenit 96 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës, teksti i spastruar 2007/20, është themeluar (zgjedhur) prej Kuvendit të Republikës së Kosovës me vendimin nr. 2877 të datës: 31 korrik.

Rreth OSHP

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) OSHP është organ i pavarur administrativ. OSHP-ja është autoritet publik dhe organizatë buxhetore dhe i nenshtrohet Ligjit për Administratë. OSHP-ja është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim publik në Kosovë (Ligji 2003/17 të amandamentuar) dhe Ligjit për Procedurën për dhënien e koncesioneve (Ligji Nr.02/L-44) lidhur me trajtimin e ankesave në relacion me këto ligje.

 

Rr. “MIGJENI” (ish-Banka e Lublanës, Kati V-të), Prishtinë, Kosovë

Tel: + 381 38 212 309

Fax:+ 381 38 212 309

Videot e fundit