Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
337/20 Furnizim me ushqim dhe pije për nxënësit e shkollave fillore në Komunen e Prizrenit nga niveli 0 deri 5 Komuna Prizren Premium Bakery shpk 29/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 622-19-6978-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me ushqim dhe pije për nxënësit e shkollave fillore në Komunen e Prizrenit nga niveli 0 deri 5
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1000000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 29/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0,56
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/05/2020
Ankesa 337-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me ushqim dhe pije për nxënësit e shkollave fillore në Komunen e Prizrenit nga niveli 0 deri 5
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Hasim Krasniqi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 10/06/2020
Raporti i ekspertit 337-20 eks.pdf
Përgjigja e AK Pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 337/20
Vendimet e PSH-së 337-20 urdherrse.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 29/07/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
337-20 eks.pdf Raport i ekspertit 12/08/2020
337-20 urdherrse.pdf Raport i PSH 29/07/2020
337-20ankesa.pdf Ankesë 01/06/2020
336/20 Furnizim me makinë portale CNC për prerje me pllazmë dhe me gas RV Korporata Energjetike e Kosovës NTSH Ekoinvest 29/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit KEK-19-250-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me makinë portale CNC për prerje me pllazmë dhe me gas RV
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 450000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 303614,00
Data e pranimit të ankesës 29/05/2020
Depozita për ankesë 3764
Çmimi i ofertës së OE ankues 376470
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/05/2020
Ankesa 336-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me makinë portale CNC për prerje me pllazmë dhe me gas RV
Ekspertët shqyrtues Visar Bibaj
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Zivce Sarkocevic
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/06/2020
Raporti i ekspertit 336-20 eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 336/20
Vendimet e PSH-së 336-20vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 15/07/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
336-20vend.pdf Raport i PSH 15/07/2020
336-20 eksp.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
336-20ankesa.pdf Ankesë 01/06/2020
335/20 Optimizimi I kazantorës ndihmëse Korporata Energjetike e Kosovës KCS Trade LLC DPITS CRAS DOOEL 29/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit KEK-20-235-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Optimizimi I kazantorës ndihmëse
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 500000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 29/05/2020
Depozita për ankesë 4921
Çmimi i ofertës së OE ankues 492060
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/05/2020
Ankesa 335-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Optimizimi I kazantorës ndihmëse
Ekspertët shqyrtues Hysni Muhadri
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 10/06/2020
Raporti i ekspertit 335-20eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 335/20
Vendimet e PSH-së 335-20 vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 21/07/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
335-20 vendim.pdf Raport i PSH 21/07/2020
335-20eks.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
335-20ankesa.pdf Ankesë 01/06/2020
334/20 Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3 Komuna Klinë Asfalti shpk 28/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 634-19-2017-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Autoriteti kontraktues Komuna Klinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 1100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 881853,00
Data e pranimit të ankesës 28/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 747576
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/05/2020
Ankesa 334-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Ilaz Papaj
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/06/2020
Raporti i ekspertit 333-334-350-20eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 334/20
Vendimet e PSH-së 333-334-350-20vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 17/07/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
333-334-350-20vendim.PDF Raport i PSH 17/07/2020
333-334-350-20eks.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
334-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
333/20 Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3 Komuna Klinë Shkembi shpk 28/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 634-19-2017-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Autoriteti kontraktues Komuna Klinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 1100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 881853,00
Data e pranimit të ankesës 28/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 889845
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/05/2020
Ankesa 333-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Ilaz Papaj
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/06/2020
Raporti i ekspertit 333-334-350-20eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 333/20
Vendimet e PSH-së 333-334-350-20vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 17/07/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
333-334-350-20vendim.PDF Raport i PSH 17/07/2020
333-334-350-20eks.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
333-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
332/20 Sigurimi I objekteve të KK Prishtinës Komuna Prishtinë International Security Association shpk 27/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 616-19-3238-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi I objekteve të KK Prishtinës
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 2100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3107462,00
Data e pranimit të ankesës 27/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 2379456
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/05/2020
Ankesa 332-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi I objekteve të KK Prishtinës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Hasim Krasniqi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 10/06/2020
Raporti i ekspertit 332.20 eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 332/20
Vendimet e PSH-së 332-20vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/06/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
332-20vend.pdf Raport i PSH 28/06/2020
332.20 eksp.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
332-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
331/20 Përgaditja e dokumentacionit për mbrojtjen kundër zjarrit Korporata Energjetike e Kosovës Studio Hapesira shpk 27/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit KEKO-20-093-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Përgaditja e dokumentacionit për mbrojtjen kundër zjarrit
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 225000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 27/05/2020
Depozita për ankesë 1948
Çmimi i ofertës së OE ankues 194889
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/05/2020
Ankesa 331-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Përgaditja e dokumentacionit për mbrojtjen kundër zjarrit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Es'heme Beka
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 16/06/2020
Raporti i ekspertit 331-20eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 331/20
Vendimet e PSH-së 331-20vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 29/05/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
331-20vend.pdf Raport i PSH 30/06/2020
331-20eks.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
331-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
330/20 Sanimi I dëmeve dhe izolimi komplet I kulmit të palestrës sportive në Istog Komuna Istog Alfa I shpk 27/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 633-20-1203-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sanimi I dëmeve dhe izolimi komplet I kulmit të palestrës sportive në Istog
Autoriteti kontraktues Komuna Istog
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 67648,00
Data e pranimit të ankesës 27/05/2020
Depozita për ankesë 875
Çmimi i ofertës së OE ankues 87536
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/05/2020
Ankesa 330-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sanimi I dëmeve dhe izolimi komplet I kulmit të palestrës sportive në Istog
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Teuta Krasniqi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 12/06/2020
Raporti i ekspertit 330-20 eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 330/20
Vendimet e PSH-së 330-20 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 29/06/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
330-20 vend.pdf Raport i PSH 30/06/2020
330-20 eksp.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
330-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
329/20 Rehabilitimi i gypit të vjetër të AC, Dn 200 të ujësjellësit jugor KRU Hidrodrini sha BK Construction shpk 27/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit HIDRO-19-9346-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rehabilitimi i gypit të vjetër të AC, Dn 200 të ujësjellësit jugor
Autoriteti kontraktues KRU Hidrodrini sha
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 119986,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 104852,00
Data e pranimit të ankesës 27/05/2020
Depozita për ankesë 1074
Çmimi i ofertës së OE ankues 107407
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/05/2020
Ankesa 329-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rehabilitimi i gypit të vjetër të AC, Dn 200 të ujësjellësit jugor
Ekspertët shqyrtues Visar. Basha
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 12/06/2020
Raporti i ekspertit 329-20eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 329/20
Vendimet e PSH-së 329-20vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/06/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
329-20vend.pdf Raport i PSH 28/06/2020
329-20eksp.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
329-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020
328/20 Mirëmbajtja dhe riparimi I infrastrukturës në deponitë sanitare dhe ST të KMDK KMDK SH.A G-Project shpk 27/05/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit KMDK-20-985-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dhe riparimi I infrastrukturës në deponitë sanitare dhe ST të KMDK
Autoriteti kontraktues KMDK SH.A
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1873000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 27/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/05/2020
Ankesa 328-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dhe riparimi I infrastrukturës në deponitë sanitare dhe ST të KMDK
Ekspertët shqyrtues Dior Halili, Visar. Basha
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 11/06/2020
Raporti i ekspertit 328-20eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 328/20
Vendimet e PSH-së 328-20vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/06/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
328-20vend.pdf Raport i PSH 28/06/2020
328-20eks.pdf Raport i ekspertit 19/06/2020
328-20ankesa.pdf Ankesë 29/05/2020

Janë Shfaqur 311 deri 320 nga 861 Ankesa