Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
902/23 Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve Ministria e Punëve të Brendshme Nika ProIng SH.P.K. 13/11/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-8829-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 13/11/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 13/11/2023
Ankesa Ankesa - 902-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/01/2024
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 0902-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 902/23
Vendimet e PSH-së Vendimi_2023 0902.pdf
Decision 902.23.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 22/01/2024
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendimi_2023 0902.pdf Raport i PSH 22/01/2024
Decision 902.23.pdf Raport i PSH 22/01/2024
Ekspertiza - 0902-23.pdf Raport i ekspertit 15/01/2024
Ankesa - 902-23.pdf Ankesë 13/11/2023
876/23 LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të Ministria e Punëve të Brendshme EBK SH.P.K. 06/11/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-23-6442-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 06/11/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 06/11/2023
Ankesa Ankim - 876-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 27/11/2023
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 876-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 876/23
Vendimet e PSH-së Vendimi_2023 0875 - 876.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 06/11/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Linku per seancen me numër 875-876/23 https://youtube.com/live/_hwVBP6hbO0

Data e mbajtjes së seancës

15/01/2024 10:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ekspertiza - 876-23.pdf Raport i ekspertit 27/11/2023
Ankim - 876-23.Pdf Ankesë 06/11/2023
Vendimi_2023 0875 - 876.pdf Raport i PSH 06/11/2023
875/23 LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të Ministria e Punëve të Brendshme Astraplan SH.P.K. 06/11/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-23-6442-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 06/11/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 06/11/2023
Ankesa Ankim - 875-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës LOT 1 -VAZHDIM I PUNIMEVE “QENDRA PËR VLERËSIM DHE STANDARDE - QVS “- PRISHTINË - Faza II-të dhe LOT 2 -Vazhdimi i punimeve AKADEMIA E DREJTESISE AD - PRISHTINE - Faza II-të
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 27/11/2023
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 875-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 875/23
Vendimet e PSH-së Vendimi_2023 0875.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 29/01/2024
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Linku per seancen me numër 875-876/23 https://youtube.com/live/_hwVBP6hbO0

Data e mbajtjes së seancës

15/01/2024 10:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendimi_2023 0875.pdf Raport i PSH 29/01/2024
Ekspertiza - 875-23.pdf Raport i ekspertit 27/11/2023
Ankim - 875-23.Pdf Ankesë 06/11/2023
865/23 Mirëmbajtja dhe përditësimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Ministria e Punëve të Brendshme Arianit R. Bytyqi B.I. 03/11/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-23-5692-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dhe përditësimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 03/11/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 03/11/2023
Ankesa Ankim - 865-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dhe përditësimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 865/23
Vendimet e PSH-së Vendimi 865-23.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 07/11/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendimi 865-23.pdf Raport i PSH 07/11/2023
Ankim - 865-23.Pdf Ankesë 03/11/2023
851/23 Ndërtimi i objektit të FSHMU në Fushticë të Epërme faza II – Komoran Drenas Ministria e Punëve të Brendshme Euro Services shpk 30/10/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-23-5061-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i objektit të FSHMU në Fushticë të Epërme faza II – Komoran Drenas
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 30/10/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/10/2023
Ankesa Ankim - 851-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i objektit të FSHMU në Fushticë të Epërme faza II – Komoran Drenas
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 14/11/2023
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 851-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 851/23
Vendimet e PSH-së Vendimi_2023 0851.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 06/02/2024
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendimi_2023 0851.pdf Raport i PSH 06/02/2024
Ekspertiza - 851-23.pdf Raport i ekspertit 14/11/2023
Ankim - 851-23.Pdf Ankesë 30/10/2023
811/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme G.S.G Sh.p.k 19/10/2023 Në proces
Afati ligjor ka skaduar
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 19/10/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/10/2023
Ankesa Ankim - 811-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 08/12/2023
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 811-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

linku per seancen me numër 809-810-811/23 https://youtube.com/live/EJmpa6Nj_8M

Data e mbajtjes së seancës

28/12/2023 10:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ekspertiza - 811-23.pdf Raport i ekspertit 08/12/2023
Ankim - 811-23.Pdf Ankesë 19/10/2023
810/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme Horn & Co Kosova SH.P.K. 18/10/2023 Në proces
Afati ligjor ka skaduar
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 18/10/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/10/2023
Ankesa Ankim - 810-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 08/12/2023
Raporti i ekspertit Ekspertiza - 810-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

linku per seancen me numër 809-810-811/23 https://youtube.com/live/EJmpa6Nj_8M

Data e mbajtjes së seancës

28/12/2023 10:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ekspertiza - 810-23.pdf Raport i ekspertit 08/12/2023
Ankim - 810-23.Pdf Ankesë 18/10/2023
809/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme TSR Sh.p.k. 18/10/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e