Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
74/23 Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve Ministria e Punëve të Brendshme AAG Projekt SH.P.K. 10/02/2023 Në proces
Afati ligjor ka skaduar
Numri Prokurimit 214-22-8829-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 10/02/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/02/2023
Ankesa Ankesa 74-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi SHFMU ne Pozharan - Komuna e Vitise – vazhdimi i punimeve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 17/03/2023
Raporti i ekspertit Raporti_Ekspertit_2023_0074.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Raporti_Ekspertit_2023_0074.pdf Raport i ekspertit 17/03/2023
Ankesa 74-23.pdf Ankesë 10/02/2023
71/23 Furnizim me material shpenzuese anti Covid për stafin e MPB-së Ministria e Punëve të Brendshme Ardi SH.P.K. 08/02/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-21-6523-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material shpenzuese anti Covid për stafin e MPB-së
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 08/02/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/02/2023
Ankesa Ankese 71-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material shpenzuese anti Covid për stafin e MPB-së
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 27/02/2023
Raporti i ekspertit Ekspertize nr. 71-23.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 71/23
Vendimet e PSH-së Vendim nr. 2023-0071.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/04/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendim nr. 2023-0071.pdf Raport i PSH 26/04/2023
Ekspertize nr. 71-23.pdf Raport i ekspertit 27/02/2023
Ankese 71-23.pdf Ankesë 08/02/2023
41/23 Furnizim me pajisje forenzike dhe inventar te specializuar laboratorik për AKF Ministria e Punëve të Brendshme Interlab SH.P.K. 16/01/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-10141-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje forenzike dhe inventar te specializuar laboratorik për AKF
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 16/01/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 16/01/2023
Ankesa ANKESA 41-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje forenzike dhe inventar te specializuar laboratorik për AKF
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 30/01/2023
Raporti i ekspertit 41-23eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 41/23
Vendimet e PSH-së 41-23Vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 27/04/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
41-23Vendim.pdf Raport i PSH 27/04/2023
41-23eks.pdf Raport i ekspertit 30/01/2023
ANKESA 41-23.pdf Ankesë 16/01/2023
28/23 Furnizim me licenca te Microsoft-it për IRK dhe Edukim Ministria e Punëve të Brendshme Cacttus SH A 10/01/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-13725-1-1-5
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me licenca te Microsoft-it për IRK dhe Edukim
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 10/01/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/01/2023
Ankesa ANKESA 28-22.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me licenca te Microsoft-it për IRK dhe Edukim
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 30/01/2023
Raporti i ekspertit 28-23eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 28/23
Vendimet e PSH-së 28-23 Vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 20/03/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
28-23 Vendim.pdf Raport i PSH 20/03/2023
28-23eks.pdf Raport i ekspertit 30/01/2023
ANKESA 28-22.pdf Ankesë 10/01/2023
24/23 Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes Ministria e Punëve të Brendshme Er Lis SH.P.K. 10/01/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-13394-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 10/01/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/01/2023
Ankesa Ankesa 24-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 18/01/2023
Raporti i ekspertit 23-24-23eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 24/23
Vendimet e PSH-së 23-24-23 Vendim.pdf
Decision 23.24.23.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 02/05/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
23-24-23 Vendim.pdf Raport i PSH 02/05/2023
Decision 23.24.23.pdf Raport i PSH 02/05/2023
23-24-23eks.pdf Raport i ekspertit 18/01/2023
Ankesa 24-23.pdf Ankesë 10/01/2023
23/23 Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes Ministria e Punëve të Brendshme Blenor SH.P.K. 10/01/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-13394-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 10/01/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/01/2023
Ankesa ANKESA 23-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Demolim, pastrimi dhe mbyllja e hapësirave te ish 21shit dhe ishe-Shtypshkronjës se Rilindjes
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 18/01/2023
Raporti i ekspertit 23-24-23eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 23/23
Vendimet e PSH-së 23-24-23 Vendim.pdf
Decision 23.24.23.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 02/05/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
23-24-23 Vendim.pdf Raport i PSH 02/05/2023
Decision 23.24.23.pdf Raport i PSH 02/05/2023
23-24-23eks.pdf Raport i ekspertit 18/01/2023
ANKESA 23-23.pdf Ankesë 10/01/2023
14/23 Furnizim me material ndriçues elektrik për ndërtesat Qeveritare Ministria e Punëve të Brendshme Infinitt SH.P.K. 05/01/2023 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-13073-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material ndriçues elektrik për ndërtesat Qeveritare
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 05/01/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2023
Ankesa Ankese 14-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material ndriçues elektrik për ndërtesat Qeveritare
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 17/01/2023
Raporti i ekspertit 14-23eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 14/23
Vendimet e PSH-së Vendim nr. 14-23.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/04/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Vendim nr. 14-23.pdf Raport i PSH 26/04/2023
14-23eks.pdf Raport i ekspertit 17/01/2023
Ankese 14-23.pdf Ankesë 05/01/2023
779/22 Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative Ministria e Punëve të Brendshme Aritech SH.P.K. 19/12/2022 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-22-12230-5-5-8
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 19/12/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/12/2022
Ankesa ANKESA 779-22.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 05/01/2023
Raporti i ekspertit RAPORTI EKSPERTIT 779-22.pdf
779-22 Eks..pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 779/22
Vendimet e PSH-së 779-22 Vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 03/04/2023
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
779-22 Vendim.pdf Raport i PSH 03/04/2023
RAPORTI EKSPERTIT 779-22.pdf Raport i ekspertit 05/01/2023
779-22 Eks..pdf Raport i ekspertit 05/01/2023
ANKESA 779-22.pdf Ankesë 19/12/2022
754/22 Shërbime të sigurimit fizik për objektet e MPB-së - ri tender Ministria e Punëve të Brendshme Rojet e Nderit SH.P.K. 09/12/2022 Përfunduar